Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

Analizörler

Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü
Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü

UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü Tethys Instruments’ın yeni nesil multiparametre su ve Atıksu analizörüdür. UV300 sudaki Askıda Katı Madde (AKM), Organik Madde (COD,TOC ve BOD), Renk, Nitrat, Hidrokarbon (Yağ) gibi bir çok ana kirleticiyi UV-VIS Spektroskopi kullanarak tek bir cihaz ile ölçebilmeyi sağlar. Bu yöntem güvenilirliği, kararlılığı ve düşük işletme maliyeti ile bilinmektedir. UV300 aynı zamanda bulanıklığı Lazer Nefelometri ile, Fosfat’ı fotometrik yöntemlerle, pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen parametrelerini de elektrokimyasal sensörlerle ölçerek kapsamını ideal seviyeye çıkarmaktadır.

QuickCODultra: Gerçek Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Ölçümü
QuickCODultra: Gerçek Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Ölçümü

LAR Proses Analizörlerinden QuickCODultra, en zorlu uygulamalarda ve farklı atıksu matrislerinde dahi Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ/COD) ölçümünü online olarak 2 dakika içinde yüksek sıcaklıkta yapabilmektedir. QuickCODultra hemen her türlü evsel ve endüstriyel atıksu KOİ ölçümüne uygundur. Genel uygulamalara örnek olarak, tesis çıkış suyu izleme, atıksu arıtma giriş ve çıkış suyu izleme, petrokimya tesislerinde petrol atıklarının kaçışını tespit ve gıda sektöründe ürün kayıplarının tayini olarak gösterilebilir. 3mm çapa kadar partiküller cihaz tarafından sorunsuz biçimde örneklenebilmekte ve %100 oranında okside edilip CO2’e dönüştürülebilmektedir.

QuickTOCultra: Toplam Organik Karbon Analizörü
QuickTOCultra: Toplam Organik Karbon Analizörü

LAR’ın yeni QuickTOCultra analizörü kimyasal kullanmayan, numune filtrasyonu gerektirmeyen 1,200 derecede katalitik oksidasyon temelli olarak ölçüm yapar. Zorlu uygulamalar için geliştirilmiş özgün enjeksiyon sistemi, kanıtlanmış patentli katalist gerektirmeyen oksidasyon tekniği ve çok kanallı ölçüm opsiyonu QuickTOCultra ile elinizin altında. Tüm bu özellikleri ile QuickTOCultra analizörü zorlu atıksu uygulamalarında TOC ölçümünü sorunsuz biçimde gerçekleştirebilmektedir. Karakteri stabil bir atık suyunuz var ise, QuickTOCultra’yı bir COD analizörü olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3mm çapa kadar partiküller cihaz tarafından sorunsuz biçimde örneklenebilmekte ve %100 oranında okside edilip CO2’e dönüştürülebilmektedir.

Elox 100: Hesaplı Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Analizörü
Elox 100: Hesaplı Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Analizörü

Elox100 dünya çapında düşük maliyetli alternatif bir KOİ ölçüm sistemidir. Elox tekniği, LAR tarafından dizayn edilen dünya çapında patent almış elektrokimyasal metoddur. Bu metod, elektrik akımının elektrottan geçerek okiside edici OH radikallerini ortaya çıkarması olarak özetlenebilir. Yeni bir buluş olan fark metoduyla, KOİ ölçümünü olumsuz etkileyen sudaki klor tamamen etkisiz hale getirilir. Elox100, endüstriyel ve evsel arıtmalarda ve neredeyse bütün KOİ ölçüm uygulamalarında kullanılabilir. Düşük AKM ve stabil ataıksu karakteri içeren sularınız için ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

ToxAlarm: Online Toksisite Ölçümü
ToxAlarm: Online Toksisite Ölçümü

Toksisite, bir maddenin organizmalar üzerinde doğrudan zararlı etkilerini tanımlamaktadır. Bu, bütün bir organizma ya da hücre gibi organizmanın bir altyapısı üzerindeki etkisini işaret edebilir.

Toksik etki, toksik maddelerin konsantrasyonuna, organizmaların hassasiyeti yanı sıra inkübasyon periyoduna bağlıdır. Toksisite düşük konsantrasyonlarda bile meydana gelebilir. Suda toksisite sıklıkla EC50 olarak hesaplanır. Etkili Konsantrasyon, test organizmalarının %50 zarar gördüğü konsantrasyonu belirtir.

QuickTOCairport: Havaalanı Uygulamaları İçin
QuickTOCairport: Havaalanı Uygulamaları İçin

Havaalanı işletmecilerinin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biri yüzey suyu ve buz çözme işleminde kullanılan atıksuyu bertaraf etmek zorunda kalmalarıdır. Kış ayları süresince pistler ve iniş şeritleri glikol, asetat veya formatelar ile yıkanır ve buzlanmaya kaşı korunur. Bunun neticesinde atıksuda oluşan organik yük evsel sular için ve arıtma tesisleri için sorun oluşturabilmektedir. Bu tür sularının bertarafı dikkatlice yürütülmelidir. Toplam organik karbon (TOC) paramatresi burada izleme parametresi olarak kullanılabilmektedir.

QuickTOCpurity: Saf Su Uygulamaları için
QuickTOCpurity: Saf Su Uygulamaları için

Endüstriler saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. Artan bu ihtiyaca paralel olarak online TOC ölçümü, suyun saflığının kontrolü ve buna bağlı olarak çevre sağlığı ve ürün kalitesinin korunmasında anahtar önem kazanıyor. QuickTOCpurity saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

QuickTOCcondensate: Kondens Uygulamaları için
QuickTOCcondensate: Kondens Uygulamaları için

Endüstri ve enerji santrallerinin saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. TOC ölçümü, kazan besi suyunun ve kondens dönüşünün saflığının kontrolünde anahtar önem kazanıyor. QuickTOCcondensate saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

QuickTOCeffluent: Evsel ve End. Çıkış Suları
QuickTOCeffluent: Evsel ve End. Çıkış Suları

Endüstri ve enerji santrallerinin saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. TOC ölçümü, kazan besi suyunun ve kondens dönüşünün saflığının kontrolünde anahtar önem kazanıyor. QuickTOCcondensate saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

QuickTOCuv: Toplam Organik Karbon Analizörü
QuickTOCuv: Toplam Organik Karbon Analizörü

LAR Process Analyzers AG firması ürünü olanı QuickTOCuv, toplam karbon (TC), toplam organic karbon (TOC) veya çözünmüş organic karbon (DOC) ölçümünü USEPA Standart Metod 5310C’ye göre yapmaktadır.

Popüler UV-persülfat metodunu kullanan QuickTOCuv, safsu, içme suyu ve yüzey sularında 1 ppb seviyelerine kadar hassas ölçümler yapabilmektedir.

Online Alkalinity, Aluminum, Ammonia (Colorimetric), Ammonia (Fluorimetric), Arsenic Total, Arsenic Total Dissolved, BOD (Tryptophan Like), Boron, Cadmium, Dissolved Cadmium, Total Calcium, Chloride, Chlorine, Chlorine Total & Free, Chromium 6+, Chromium Total, COD (Permanganate), COD (Dichromate), COD (UV Direct Reading), Color (Pt-Co), Copper, Copper Total, Cyanide İndex, Cyanide Free (Air Stripping), Cyanide Free (Distillation), Cyanide Total, Ethylene Glicol, Fluoride (I.S.E. Method), Hardness, Hydrazine, Iron Total Dissolved, İron Total, Lead Dissolved, Lead Total, Manganese, Manganese Total, MBAS, Monochlorammine, Nickel, Nickel Total, Nitrate (Hydrazine Reduction), Nitrate (UV Reduction), Nitrite, Nitrogen Total, Nitrogen & Phosphorus Total, pH, Phenol Index, Phenol Volatile, Phosphate, Phosphorus Total, Silicates, Sucrose, Sulfate, Sulfide, TOC (UV-Persulfate), Turbidity, TSS, Zinc, Zinc Total

SYSTEA Micromac COD: Dikromat Yöntemiyle Online KOİ Analizörü
SYSTEA Micromac COD: Dikromat Yöntemiyle Online KOİ Analizörü

MICROMAC COD ile değişken karakterdeki atık sularda dahi ‘Standart Metotlar’a uygun Potasyum Dikromat yöntemiyle online KOİ ölçmenin konforunu yaşayın. Micromac COD aşağıdaki standartlara göre ölçüm yapar: SM 5220 D, US EPA 410.4, DIN 38409 H41-H44, ISO 15705:2002. Laboratuvar ile aynı metodu kullanan Micromac COD ile yüksek doğrulukta KOİ ölçümü artık elinizin altında…

SYSTEA Micromac Arsenic: Online Arsenik Analizörü
SYSTEA Micromac Arsenic: Online Arsenik Analizörü

MICROMAC Arsenic ile ppb seviyesinde online arsenik ölçümünü güvenle yapabilir ve su ağınızı güvenle işletebilirsiniz. Gaz fazında konsantre edilen tekrarlı numuneler ile 1 ppb seviyesine kadar online arsenik ölçümü artık mümkün…

Sahada da laboratuvarda kullanılan Standart Metodlara uygun ölçüm yapan Systea’nın Micromac Arsenic Online Arsenik analizörü bu ihtiyacı karşılamak adına çok önemli bir çözüm olarak Envita tarafından sunulmaktadır.

Online pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Askıda Katı Madde (AKM), Bulanıklık, Çözünmüş Organikler (CODeq, BODeq, TOCeq, SAC254), Amonyum Azotu, Orto-Fosfat, Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), Renk, Nitrat, Klorofil A, Oil in Water

Tethys UV500 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü
Tethys UV500 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü

UV500 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü Tethys Instruments’ın en yeni nesil multiparametre su ve atıksu analizörüdür. UV500 sudaki Askıda Katı Madde (AKM), Organik Madde (COD,TOC ve BOD), Renk, Nitrat, Hidrokarbon (Yağ), Amonyum ve H2S gibi bir çok ana kirleticiyi 180 ila 800 nm aralığında taramalı UV-VIS Spektroskopi kullanarak, bulanıklığı Lazer Nefelometri ile, Fosfat’ı fotometrik yöntemlerle, pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen parametrelerini de elektrokimyasal sensörlerle tek bir cihaz ile ölçebilmeyi sağlar. UV 500 aynı anda 16 adet parametreyi ölçebilme özelliğine sahiptir. UV500’ü SAİS istasyonlarında da uygunluğunu tetkik ettikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Tethys UV400 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü
Tethys UV400 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü

UV400 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü Tethys Instruments’ın yeni nesil multiparametre su ve Atıksu analizörüdür. UV400 sudaki Askıda Katı Madde (AKM), Organik Madde (COD,TOC ve BOD), Renk, Nitrat, Hidrokarbon (Yağ) gibi bir çok ana kirleticiyi UV-VIS Spektroskopi kullanarak tek bir cihaz ile ölçebilmeyi sağlar. Bu yöntem güvenilirliği, kararlılığı ve düşük işletme maliyeti ile bilinmektedir. UV400 aynı zamanda bulanıklığı Lazer Nefelometri ile, Fosfat’ı fotometrik yöntemlerle, pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen parametrelerini de elektrokimyasal sensörlerle ölçerek kapsamını ideal seviyeye çıkarmaktadır.

Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü
Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü

UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü Tethys Instruments’ın yeni nesil multiparametre su ve Atıksu analizörüdür. UV300 sudaki Askıda Katı Madde (AKM), Organik Madde (COD,TOC ve BOD), Renk, Nitrat, Hidrokarbon (Yağ) gibi bir çok ana kirleticiyi UV-VIS Spektroskopi kullanarak tek bir cihaz ile ölçebilmeyi sağlar. Bu yöntem güvenilirliği, kararlılığı ve düşük işletme maliyeti ile bilinmektedir. UV300 aynı zamanda bulanıklığı Lazer Nefelometri ile, Fosfat’ı fotometrik yöntemlerle, pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen parametrelerini de elektrokimyasal sensörlerle ölçerek kapsamını ideal seviyeye çıkarmaktadır.

Tethys Analizörleri Karşılaştırma
TETHYS INSTRUMENTS UV300 UV400 UV500
Amonyum Azotu (NH4-N) + +
Hidrojen Sülfür (H2S) + +
Fosfor (PO4-P) + + +
Organikler (COD/TOC/BOD/SAC254) + + +
Polisklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) + + +
Klorofil A + + +
Renk (Pt-Co, RES) + + +
Nitrat (NO3) + + +
pH/ORP + + +
İletkenlik + + +
Çözünmüş Oksijen + + +
İletkenlik + + +
Askıda Katı Madde (AKM) + + +
Bulanıklık + + +
Klor +
Alüminyum +
ATEX +
Dalgaboyu Tarama +