Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

QuickTOCuv: Toplam Organik Karbon Analizörü

LAR Process Analyzers AG firması ürünü olanı QuickTOCuv, toplam karbon (TC), toplam organic karbon (TOC) veya çözünmüş organic karbon (DOC) ölçümünü USEPA Standart Metod 5310C’ye göre yapmaktadır.

Popüler UV-persülfat metodunu kullanan QuickTOCuv, safsu, içme suyu ve yüzey sularında 1 ppb seviyelerine kadar hassas ölçümler yapabilmektedir.

Son kullanıcılar genellikle (petro) kimya ve ilaç sektöründen olabildiği gibi gıda, içecek ve elektronik sektörlerinden de olabilmektedir. Bu uygulamalarda TOC/DOC ölçümü arıtılmış sulardaki muhtemel kirlenmeleri tespit için yapılmaktadır.

Toplam Karbon (TC), Çözünmüş Karbon (DC)

Bir su akışındaki Toplam Karbon ölçümü, LAR TOC analizörleri ile son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

QuickTOCuv, güvenilirliği kanıtlanmış UV-Persülfat metoduna göre çalışmaktadır.

İşlenmemiş su, taşıyıcı gaz (hava) ve oksidasyon kimyasalı (Sodyum Persülfat) ile karıştırılır ve UV reaktöre taşınır. Organiklerin oksidasyonundan ortaya çıkan CO2 ,NDIR (Yayılmayan Kızılötesi Dedektör)’de ölçülür ve Toplam Karbon içeriği ppm C veya mg/l C olarak görüntülenir.

Çalışma Modu: Doğrudan TOC Ölçüm Metodu

Suyun NPOC içeriğinin ölçüm işlemi çok aşamalı bir işlem neticesinde gerçekleşir. Numune sürekli analizöre doğru akış halindedir. Birinci aşamada numuneye sülfürik asit ilavesi yapılarak pH 2’nin altına çekilir ve numune havalandırılarak inorganik karbon uçurulur. Bu süreç esnasında su içinde bulunabilecek olan POC (Purgeable Organic Carbon: Uzaklaştırılabilir Organik Karbon)’da ortamdan uzaklaştırılır. Bu aşamadan itibaren numunede sadece NPOC kalmış olmaktadır.

Bir sonraki aşamada inorganik karbondan arınmış numune UV (morötesi) ışığa maruz kalacağı reaktöre pompalanır. Reaktöre pompalanan konsantre haldeki persülfat, UV ışıkla birlikte organik karbon bileşiklerini (NPOC) oksitleyerek CO2’e çevirir.

Reaktörden çıkan CO2 gazı sıvı/gaz ayırıcı seperatörden geçerek neminden ayrıştırılır ve NDIR algılayıcı girerek CO2 konsantrasyonu tayin edilir. Cihaz NDIR algılayıcıdan gelen veriyi işleyerek mg/l veya ppm olarak hesaplar. Cihazın ileri gaz ve sıvı kalibrasyon özellikleri doğru ve hassas ölçümler üretir. LAR Process Analyzers AG’nin QuickTOCuv modeli son derece esnek çözümler sunar.

UV Persülfat TOC Prosedürü

ÜRÜN HAKKINDA

  • Sürekli TOC/DOC Ölçümü
  • US- EPA 415-2 Uyumlu Yöntem
  • Endüstriyel PC Kontrollü
  • İleri Derece Sistem Oto Kontrolü
  • İki Kanallı Ölçüm (Opsiyonel)
  • Otomatik Kalibrasyon
  • Taşıyıcı Gaz Olarak Ortam Havası Sartlandırması (Opsiyonel)
  • NDIR Dedektörü Korumak Üzere Nem Sensörü (Opsiyonel)
  • Sistem Basıncını Ölçmek Üzere Basınç Sensörü (Opsiyonel)

Ürün Adı Teknik Döküman Türü Dili Indirme Linki
LAR QuickTOCuv Broşür eng-flag pdf_logo
LAR QuickTOCuv Broşür tr-flag pdf_logo