Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

LAR Process Analizörleri

QuickTOCairport : HAVAALANI UYGULAMALARI IÇIN

QuickTOCairport, havaalanı uygulamalarına özel geliştirilmiş hassas ve hızlı TOC analizörüdür. QuickTOCairport, Toplam Karbon (TC), Toplam Organik Karbon (TOC) veya Çözünmüş Organik Karbon (DOC) ölçümlerini DIN EN 1484, ISO 8245 ve EPA 415.1’e uygun olarak gerçekleştirir.

QuickTOCultra : TOPLAM ORGANIK KARBON ANALIZORU

LAR’ın yeni QuickTOCultra analizörü kimyasal kullanmayan, numune filtrasyonu gerektirmeyen 1,200 derecede katalitik oksidasyon temelli olarak ölçüm yapar. Zorlu uygulamalar için geliştirilmiş özgün enjeksiyon sistemi, kanıtlanmış patentli katalist gerektirmeyen oksidasyon tekniği ve çok kanallı ölçüm opsiyonu QuickTOCultra ile elinizin altında. Tüm bu özellikleri ile QuickTOCultra analizörü zorlu atıksu uygulamalarında TOC ölçümünü sorunsuz biçimde gerçekleştirebilmektedir. Karakteri stabil bir atık suyunuz var ise, QuickTOCultra’yı bir COD analizörü olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3mm çapa kadar partiküller cihaz tarafından sorunsuz biçimde örneklenebilmekte ve %100 oranında okside edilip CO2‘e dönüştürülebilmektedir.

QuickTOCpurity : SAF SU UYGULAMALARI IÇIN

QuickTOCpurity Toplam Karbon (TC), Toplam Organik Karbon (TOC) veya Çözünmüş Organik Karbon (DOC) ölçümlerini DIN EN 1484, ISO 8245ve EPA 415.1’e uygun olarak gerçekleştirir. Endüstriler saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. Artan bu ihtiyaca paralel olarak online TOC ölçümü, suyun saflığının kontrolü ve buna bağlı olarak çevre sağlığı ve ürün kalitesinin korunmasında anahtar önem kazanıyor. QuickTOCpurity saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir. Genel uygulamara örnek olarak İlaç, Kazan Besi Suyu, Enerji Sektörü, RO ve DI, Mikroelektronik ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri verilebilir.

QuickTOCcondensate : KONDENS UYGULAMALARI ICIN

0-2.000 µg/l aralığında TOC analizörlerinin kalibrasyonunu ve validasyonunu yapmak operatör için son derece zor bir iştir. LAR tarafından son zamanlarda geliştirilen ”gaz kalibrasyonu” yöntemi ile bu prosedür son derece kolaylaşmıştır. QuickTOCcondensate, kontaminasyon riskinden uzak ve kalibrasyon çözeltisi gerektirmeden çalışır. En düşük ölçüm aralıklarında dahi kalibrasyon, kalibrasyon gazı ile kolaylıkla yapılabilir ve ardından da validasyonu denetlenebilir.

QuickTOCeffluent : EVSEL ve END. ÇIKIS SULARI

0-2.000 µg/l aralığında TOC analizörlerinin kalibrasyonunu ve validasyonunu yapmak operatör için son derece zor bir iştir. LAR tarafından son zamanlarda geliştirilen ”gaz kalibrasyonu” yöntemi ile bu prosedür son derece kolaylaşmıştır. QuickTOCcondensate, kontaminasyon riskinden uzak ve kalibrasyon çözeltisi gerektirmeden çalışır. En düşük ölçüm aralıklarında dahi kalibrasyon, kalibrasyon gazı ile kolaylıkla yapılabilir ve ardından da validasyonu denetlenebilir.

QuickTOCuv : TOPLAM ORGANIK KARBON ANALIZORU

LAR Process Analyzers AG firması ürünü olanı QuickTOCuv, toplam karbon (TC), toplam organic karbon (TOC) veya çözünmüş organic karbon (DOC) ölçümünü USEPA Standart Metod 5310C’ye göre yapmaktadır.

Popüler UV-persülfat metodunu kullanan QuickTOCuv, safsu, içme suyu ve yüzey sularında 1 ppb seviyelerine kadar hassas ölçümler yapabilmektedir.

QuickCODultra : GERÇEK ONLINE KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI ( COD ) ÖLÇÜMÜ

LAR Proses Analizörlerinden QuickCODultra, en zorlu uygulamalarda ve farklı atıksu matrislerinde dahi Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ/COD) ölçümünü online olarak 2 dakika içinde yüksek sıcaklıkta yapabilmektedir. QuickCODultra hemen her türlü evsel ve endüstriyel atıksu KOİ ölçümüne uygundur. Genel uygulamalara örnek olarak, tesis çıkış suyu izleme, atıksu arıtma giriş ve çıkış suyu izleme, petrokimya tesislerinde petrol atıklarının kaçışını tespit ve gıda sektöründe ürün kayıplarının tayini olarak gösterilebilir. 3mm çapa kadar partiküller cihaz tarafından sorunsuz biçimde örneklenebilmekte ve %100 oranında okside edilip CO2‘e dönüştürülebilmektedir.

ELOX100 : HESAPLI ONLINE KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI ( COD ) ANALİZÖRÜ

Elox100 dünya çapında düşük maliyetli alternatif bir KOİ ölçüm sistemidir. Elox tekniği, LAR tarafından dizayn edilen dünya çapında patent almış elektrokimyasal metoddur. Bu metod, elektrik akımının elektrottan geçerek okiside edici OH radikallerini ortaya çıkarması olarak özetlenebilir. Yeni bir buluş olan fark metoduyla, KOİ ölçümünü olumsuz etkileyen sudaki klor tamamen etkisiz hale getirilir. Elox100, endüstriyel ve evsel arıtmalarda ve neredeyse bütün KOİ ölçüm uygulamalarında kullanılabilir. Düşük AKM ve stabil ataıksu karakteri içeren sularınız için ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

TOX ALARM : ONLINE TOKSISITE ÖLÇÜMÜ

Toksisite, bir maddenin organizmalar üzerinde doğrudan zararlı etkilerini tanımlamaktadır. Bu, bütün bir organizma ya da hücre gibi organizmanın bir altyapısı üzerindeki etkisini işaret edebilir.

Toksik etki, toksik maddelerin konsantrasyonuna, organizmaların hassasiyeti yanı sıra inkübasyon periyoduna bağlıdır. Toksisite düşük konsantrasyonlarda bile meydana gelebilir. Suda toksisite sıklıkla EC50 olarak hesaplanır. Etkili Konsantrasyon, test organizmalarının %50 zarar gördüğü konsantrasyonu belirtir.