Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

SAİS İzleme İstasyonları

HANGİ COD ANALİZÖRÜ PROSESİME UYGUN ?

Prosesinize uygun doğru COD Analizörünü seçmek kolay olmayabilir. Bir COD analizörü seçerken göz önünde bulundurmanız gereken faktörler kabaca aşağıdaki gibidir :

 • Atıksu karakteriniz değişken mi? Kompleks Organikler? TOC<>COD İlişkisi?
 • Hassasiyet beklentiniz nedir? Numune Filtrasyonu? Düşük COD Değerleri
 • Ölçüm Süreleri, Sürdürülebilirlik, Fiyat…

Prosesinize uygun doğru COD Analizörünü seçmek kolay olmayabilir. Bir COD analizörü seçerken göz önünde bulundurmanız gereken faktörler kabaca aşağıdaki gibidir :

Atıksu karakteriniz değişken mi?

 • Özellikle endüstriyel içerikli atıksularda atıksu karakteri çoğunlukla değişkenlik gösterebilmektedir. Değişkenlik gösteren atıksularda optik olarak ölçüm yapan spektroskopik ölçüm tekniklerinden kaçınılmalıdır.
 • Eğer atık suyunuz evsel özellikte ise daha stabil bir atıksu karakteri beklenebilir ve bu durumda optik temelli teknikler kullanılabilir.
 • Optik temelli tekniklerde partiküler maddelerde saklı bulunan COD’nin ölçülemediği gibi ölçüme girişim yaptığı ve bu partiküler maddelerin ölçüm cihazı tarafından kompanize edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

TOC <> COD İlişkisi

 • TOC ölçümü ile bir k faktörü ile çarpım ile COD sonucu elde ediyorsanız (COD = k x TOC), atıksu karakterinizin değişkenliği sizin ölçüm başarınızı belirleyici en önemli etken olacaktır. Atıksu karakterinin değişken olduğu durumlarda TOC ve COD korrelasyonu sürekli olarak takip edilmelidir. Şu unutulmamalıdır ki; aynı TOC değerine sahip iki çözeltinin COD’leri birbirinin 6 katı olabilmektedir.

Kompleks Organikler

 • Eğer atık suyunuz kompleks, okside edilmesi zor organikler içeriyor ise optik ve ıslak oksidasyon temelli analizörlerden uzak durmalısınız. Bu tür durumlarda yüksek sıcaklıkta oksidasyon yapan analizörler tercih edilmelidir. Bu tür sular özellikle partiküler yapıda oldukları zaman daha da zor okside olurlar ve yüksek performanslı oksidasyon yapabilen, büyük partikülleri örnekleyip, okside edebilen analizörler bu tür sularda daha da önem kazanır. LAR’ın 1200 C’de oksidasyon gerçekleştiren analizörü bu tür sular için ideal çözümdür.

Hassasiyet beklentiniz nedir?

 • Eğer yüksek hassasiyet beklentiniz varsa, optik temelli cihazlardan kaçınmalı ve karbonun okside edilerek ölçümün gerçekleştiği teknikleri değerlendirmelisiniz (TOC ve COD analizörleri).
 • Eğer yüksek hassasiyet beklentiniz var ve atıksu karakteriniz değişkenlik gösteriyor ise TOC analizörlerinden uzak durmalı ve COD oksidasyonu temelli cihazları değerlendirmelisiniz.
 • Eğer yüksek hassasiyet beklentiniz var ve atıksu karakteriniz değişkenlik göstermiyor ise TOC analizörleri sizin için en doğru tercih olabilir.

Numune Filtrasyonu

 • Bazı analizörler numunenin analizi öncesine bir ön işlem olarak filtrasyon gerektirirler. Bunun sebebi, büyük partiküllerin analiz cihazı iç hortumlarını tıkamasıdır. Filtreden geçemeyen ve dolayısı ile analiz edilemeyen partiküllerin de bir COD içeriği olduğu ve laboratuvar analizinde böyle bir filtrasyon aşaması olmadığı unutulmamalıdır. Örneklenemeyen bu partiküllerin ölçümlerde farklara sebep olacağı, karşılaştırma testlerinde sorun çıkarabileceğini unutmayın. Bu tip ölçümler ancak atıksu içeriğinde partiküler madde olmayan tesisler için önerilebilir.

Düşük COD Değerleri

 • Eğer nominal COD değerleriniz 100 mg/l ve altında, atıksu karakteriniz değişmiyor ve COD’niz yükselmesine rağmen suyunuz düşük AKM değerlerinde seyrediyorsa optik temelli spektroskopik cihazlar sizin için uygun olabilir.
 • Eğer nominal COD değerleriniz 100 mg/l ve altında, atıksu karakteriniz değişiyor ve COD’niz yükselmesine rağmen suyunuz düşük AKM değerlerinde seyrediyorsa TOC analizörleri sizin için en doğru tercih olabilir.
 • Eğer nominal COD değerleriniz 100 mg/l ve altında, atıksu karakteriniz değişiyor ve COD’niz ile birlikte AKM değerleriniz de yükseliyorsa TOC analizörleri sizin için en doğru tercih olabilir.

Toksik Analiz Atıkları

 • Islak oksidasyon yapan COD analizörlerinin analiz atıkları ağır metal içerikleri nedeni ile deşarj noktasına ve alıcı ortama verilemezler ve özel olarak depolama, nakliye ve imha prosedürleri gerektirirler. Ürün seçimi yaparken bu hususlar özellikle yasal düzenlemeler ve getireceği ilave maliyetler ve zorluklar nedeni ile tercih edilmemelidir. Tehlikeli atık oluşturmayan, hatta hiç atık oluşturmayan analizörler tercih edilmelidir.

Ölçüm Süreleri

 • Analizörlerin ölçüm süreleri ölçüm tekniklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir :
Optik/Spektroskopik: 1 dk
TOC Direkt (Yüksek Sıcaklık): 3 dk
TOC Direkt (Islak Oksidasyon): 8-10 dk
TOC Fark (Yüksek Sıcaklık): 4,5 dk
TOC Fark (Islak Oksidasyon): 12 dk
COD Direkt (Yüksek Sıcaklık): 3,5 dk
COD (Islak Oksidasyon): 20 ila 45 dk (Oksidasyon sıcaklığına bağlı olarak)

Ölçüm süreleri, ileride azaltılabilecek ölçüm periyotları düşünülerek olabildiğince kısa seçilmelidir.

Sürdürülebilirlik

 • SAİS ile birlikte ölçüm verilerinin sürekliliği de önem kazanmaya başlıyor. İlerleyen süreçte, veri kalitesi ile ilgili daha fazla performans kriteri de eklenecektir. Bunlar göz önüne alındığında temin edilecek analizörün sıkça arıza yapmayan, sıkça bakım gerektirmeyen türde bir analizör olmalıdır. Bir performans kriteri olarak; üreticilerin verdikleri ‘up-time’ oranları %95’in altında olmamalıdır.

Fiyat

 • Analizör seçimindeki en belirleyici unsurlardan biridir. Optik temelli cihazlar 15000 ila 25000 EUR arasında bir fiyat aralığında seyrederken, yüksek sıcaklık oksidasyonu ile COD ve TOC analizi yapan cihazlar 30000 ila 45000 EUR aralığında seyretmektedir.
 • Analizör seçimi yaparken fiyat/performans ikilisinde optimumu aramak önemlidir.
 • Analizör alırken sadece ilk alım maliyetini değil, işletme maliyetini de göz önünde bulundurmamız gerekir. Kullanılan sarf malzemeler, servis maliyetleri gibi süreç içinde karşımıza çıkabilecek gizli maliyetler alım süreçlerinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Denemeden Almayın!

 • Prosesinize en uygun analizörün hangisi olduğuna karar vermek için yukarıdaki ön değerlendirmelerin akabinde tesisinizde en az 3 gün sürecek bir demo çalışması isteyin. Bu çalışma esnasında laboratuvar ile karşılaştırma testleri yapılmalı ve değerlendirme bu şekilde yapılmalıdır. Envita size bu demo çalışmasını memnuniyetle yapacaktır. Bu sayede teorik öngörünüzü pratik bir tecrübe ile birleştirerek en doğru kararı verebilirsiniz.
 • Envita size kendi tesisinizde aynı anda Optik/Spektroskopik, TOC ve COD analiz tekniklerini deneyebileceğiniz bir test ortamı sunabilmektedir. Bu 3 farklı ölçüm eş zamanlı ve online olarak yapılmakta ve atıksuyunuzun karakterindeki değişiklikler bu sayede analiz edilebilmekte ve ürün seçimi yaparken hata yapmamanıza yardımcı olabilmekteyiz.

Özet Değerlendirme Tablosu