Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

Alfabetik Olarak

ALKALİNİTE
Alkalinite, suyun asit tamponlanma kapasitesinin miktarsal ölçüsüdür ve suyun pH değişimine gösterdiği direncin derecesidir. Su içerisinde çözünmüş bulunan karbonatlar, bikarbonatlar ve hidroksitlerin toplam değerini ifade eder.
BOD / BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı)
Biyolojik Oksijen İhtiyacı sudaki organik maddelerin, suda mevcut bulunan mikroorganizmalar tarafından parçalanması için gerekli oksijen miktarıdır.
BAKIR
Bakır çok yaygın bir maddedir ve doğada doğal olarak bulunur ve doğal olaylar yoluyla ile doğada yayılır.
BORON
ÇİNKO
Toplam Çinko , Serbest Çinko
DEMİR
Çözünmüş Demir, Toplam Demir
ETİLEN GLİKOL
FLORÜR
ISE Metodu
HİDRAZİN
HİDROJEN PEROKSİT
KADMİYUM
Çözünmüş Kadmiyum, Toplam Kadmiyum
KALSİYUM
KLORÜR (Cl-)
KROM
Krom 6+, Toplam Krom
KURŞUN
Kurşun (Çözünmüş), Kurşun (Toplam)
MANGAN
Mangan (Çözünmüş), Mangan (Toplam)
MBAS – SURFACTANTS – NON-İYONİK YÜZEY AKTİF MADDE
MONOKLORAMİN
NİKEL
Nikel (Çözünmüş), Nikel (Toplam)
NİTRİT
PERMANGANAT
SERTLİK
SİLİS ( SIO2)
SİYANÜR
Siyanür İndeksi, Siyanir (Serbest - Air Stripping), Siyanir (Serbest - Distillation), Siyanir (Toplam)
SUCROSE – SAKAROZ – ŞEKER
SÜLFAT ( SO4 )
SÜLFİT ( SO3 )
SÜLFÜR ( S2- )