Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

QuickTOCpurity: Saf Su Uygulamaları için

Endüstriler saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. Artan bu ihtiyaca paralel olarak online TOC ölçümü, suyun saflığının kontrolü ve buna bağlı olarak çevre sağlığı ve ürün kalitesinin korunmasında anahtar önem kazanıyor. QuickTOCpurity saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

Patentli 1200°C’de katalist içermeyen ölçüm tekniği ile toplam karbon tamamıyla oksitlenebilmektedir. QuickTOCpurity kısa süreli limit aşımlarını 3-5 dakika içinde tamamladığı ölçümleri ile yakalayabilmekte, ürün ve prosesleri korumaktadır.

Yine patentli ”her an hazır” kalibrasyon kapalı ve devre içinde ön tanımlı bir gaz kullanır. Bu devrim niteliğindeki kalibrasyon metodu, sıvı standartların aksine, her türlü kontaminsayon riskini ortadan kaldırarak kullanımı kolay ve güvenli kılar.

TOK ne demektir? Ve nasıl ölçülür?

Atıksuyun içinde ayrı ayrı belirlenmesi imkansız birçok türde organik madde bir arada bulunabilir. En azından önemli bir analitik gayret gerek- tirmeden ve kısa süre içinde. Bu yüzden TOK olarak kısaltılmış, bir toplam parametresi olan; Toplam Organik Karbon tanımı kullanılmaktadır. TOK, su içerisindeki organik maddenin miktarını ifade etmek için kullanılır ve su analizinde kirletici tanımı olarak önemli bir göstergedir.

TOK içeriği en iyi ‘fark’ yöntemi kullanılarak tayin edilmektedir. 1,200°C’de gerçekleşen yanma ile tüm organik ve inorganik karbon bağları parçalanır ve ortamdaki oksijenin de tüketilmesi ile CO2 gazı ortaya çıkar ve ölçülür. Bir ara değer olarak toplam karbon (TK) miktarı ölçülmüş olur. Son olarak ayrı bir analiz olarak toplam inorganik karbon (TİK) ölçümü gerçekleşir. TİK değerinin TK değerinden çıkarılması ile TOK değeri elde edilmiş olur (TOC=TC-TIC).

Dolayısı ile ölçüm sonucunda elde edilen TOK değil, sadece uçucu olmayan organik karbonlardır (NPOC).

Doğru Analiz: Gerçek TOK 1,200°C’de Belirlenir

Gerçek bir TOK ölçümü için tüm karbon bağları parçalanmalıdır. LAR Proses Analizörleri bunun ancak 1,200°C ‘de gerçekleştirilebileceğini kanıtlamıştır. Testler gös- termiştir ki bu sıcaklığın altında karbonların tümü parçalanamamaktadır. Örneğin karbonatların kar- bon bağları ancak 1,150°C ”nin üzerinde parça- lanabilmektedir. Bunun anlamı şudur; daha düşük sıcaklıklarda ancak daha az hassas ölçümler yapılabilmektedir. Bu sebepten dolayı LAR olarak kendimizi diğer metodlardan ayırt etmek için bunu GERÇEK TOK olarak adlandırıyoruz.

Katalist içermeyen seramik fırın QuickTOCultra’ nın kalbidir. 1200°C’de bütün karbon bağlarını çözer ve numunenin bütün bir analizine imkan tanır. Kullanılan yüksek sıcaklığa rağmen, her türlü konfigürasyonda güvenlik en üst düzeydedir. Bu sayede, QuickTOCultra çok farklı kabin seçenekleri ile kullanıcıya sunulur ve korrozif ve ex-bölgelerde dahi güvenle kullanılır.

Katalizör: QuickTOCpurity kullanmaz

Yüksek sıcaklıkları dolayısı ile bizim analizör- lerimiz tam oksidasyon için kataliste ihtiyaç duymaz. Katalistler sadece düşük sıcaklıkta çalışan (680 – 1,100°C) ”yüksek sıcaklık” analizörlerinde karbon bağlarının tam parçalanması için gereklidir.

Sorun olan husus; katalistlerin performansı zaman içinde azalır ve bu ölçüm sonuçlarını etkiler. Ölçüm üzerindeki bu etkisi dolayısı ile ana- lizörlerin sürekli kalibrasyonu ve nihai olarak da katalistlerin değişimi gereklidir. QuickTOCultra ile sizi bütün bu sorunlardan kurtarmak istiyoruz.

QuickTOCultra: Ultra hızlı ölçümler ve ultra hızlı bakım

GERÇEK TOK ölçümü 3 dakikadan kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Bu sayede kısa süreli limit aşımları güvenilir bir şekilde belirlenebilir. Gerekli bakım da son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Cihazın ölçümde olduğu süre, tüm sürenin %98’idir.

Analizörün tüm alanları kolay erişim ve bakım için akıllıca tasarlanmıştır; filtrasyon yapmayan patentli numune akış hücresinden (Flow Sampler®: Fig. 2), tıkanma yapmayan iç hatlara, ıslak aksamdan tamamen ayrılmış elektronik aksama ve katalist içermeyen yüksek sıcaklıktaki fırına kadar tüm aksam son derece kolay bir şekilde erişilebilir, servis edilebilir yapıdadır.

Ölçüm Prensibi

1) Enjeksiyon Döngü Sistemi ile Numune Taşınması
a) Numunenin diğer numunelerden ayrılması
b) Numune hacminin belirlenmesi
c) Kilit vanası ile numune enjeksiyonu
2) Yanma, CO2’ye oksidasyon
3) CO2 ölçümü

ÜRÜN HAKKINDA

 • Ölçüm aralığı
 • 10 – 2000 µg/l
 • 0,1 – 10 mg/l
 • Cevap süresi: 3-5 dakika
 • TC, TOC, TIC Ölçümü
 • Son derece kolay kalibrasyon ve validasyon
 • Highest combustion temperature (1200°C) available on the market
 • Katalist içermeyen ölçüm tekniği
 • Kontaminasyonu (harici kirlenme) önleyen kapalı sistem
 • Bir önceki okumanın bir sonraki ölçüme etkisi yoktur (No Memory Effect)
 • Çok düşük bakım ve işletme maliyeti

Uygulamalar
 • Saf su
 • Proses suyu
 • Kazan besi suyu
 • Kondens dönüşü

Seçenekler
 • FlowSampler®
 • Çok kanallı ölçüm
 • TNb ölçümü ile birleştirebilme

Kabin Seçenekleri
 • IP54 (Standart)
 • NEMA 4X
 • ATEX Zone I
 • ATEX Zone II

Ürün Adı Teknik Döküman Türü Dili Indirme Linki
LAR QuickTOCpurity Broşür eng-flag pdf_logo
LAR QuickTOCpurity Broşür tr-flag pdf_logo