Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

Toksisite

Toksisitenin Tanımı

Toksisite, bir maddenin organizmalar üzerinde doğrudan zararlı etkilerini tanımlamaktadır. Bu, bütün bir organizma ya da hücre gibi organizmanın bir altyapısı üzerindeki etkisini işaret edebilir.

Toksik etki, toksik maddelerin konsantrasyonuna, organizmaların hassasiyeti yanı sıra inkübasyon periyoduna bağlıdır. Toksisite düşük konsantrasyonlarda bile meydana gelebilir. Suda toksisite sıklıkla EC50 olarak hesaplanır. Etkili Konsantrasyon, test organizmalarının %50 zarar gördüğü konsantrasyonu belirtir.

LAR Nitrifikasyon Solunum İnhibasyonu Testi

Kullanılan bakteriler (nitrifikler) amonya, nitrata dönüşürken ortaya çıkan oksijen ile hayatlarını sürdürürler. LAR NitriTox ve ToxAlarm buradaki oksijen miktarını ölçer. Numunenin ihtiva ettiği toksik içerik bakterinin solunumunu engelleyebilir, bu da oksijen tüketiminin düşmesine sebep olur. Bu şekilde, bakterilerin tükettiği oksijen miktarı numunenin toksisitesini belirler. LAR’ın yaptığı testler 5 ila 15 dakika sürer ve entegre bakteri kültürü sayesinde kendi kendini yenileyici özelliği de mevcuttur. Dolayısıyla, herhangi bir dış üreme unsuru ya da bakteri alımına gerek duyulmaz.

Genel Metodlardan Farkı

LAR ölçüm metodu bakteri kültürü kullanır, bu da sürekli olarak birbirinden bağımsız bir biçimde fermentörün içerisinde biyokütle oluşmasını sağlar. Bu fermenter ölçüm hücresinden ayrılmıştır. Her bir ölçüm için taze bakteri kullanılır. Bu da her ölçüm için gerekli bakterinin sağlanabilmesini garanti eder ve fermantördeki kontaminasyonun getireceği riskler sıfıra inmiş olur. Bu sebepten, dışarıdan herhangi bir bakteri takviyesine gerek duyulmaz.

Algae
Bioluminescence
Daphnia
Balık Biyodeneyi
Nitrifiers
Kaynak
Dışarıdan ekim
Dışarıdan ekim
Dışarıdan ekim
Dışarıdan ekim
Kendi Kendine Çoğalma
Süre
72 sa
50 dak
24 veya 48 sa
48 sa
5 dak
Hassasiyet
Çok Yüksek
Orta
Çok Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Kazadan sonra ölçüme devam eder
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet

Genel Toksisite Ölçüm Metodları

Alg

Genelde, toksisite ölçümünde tek hücreli yeşil algler kullanılır. Bu metod, toksik maddelerin hücre bölünmesini engellemesi ile tayin edilmesi yöntemidir. Yüksek toksik konsantrelerde algler ölebilir. Dolayısıyla, kesintisiz ölçüm için yeni algler sürekli olarak stokta tutulmalıdır.

Alg testi 72 saat sürer ve test organizmaları dışarıdan temin edilmeli ya da çoğaltılmalıdır.

Biyoluminesans

Biyoluminesans, ışığın yaşayan bir oganizma taradından üretilmesi ya da emilmesidir. Toksisite ölçümleri, özel dedektörlerin ışık saçılmasının ölçmesiyle gerçekleşir. Toksik içerik ışığın yayılımını azaltır.

Genelde bu standart metotda Vibrio Fischeri organizmaları kullanılır. Bu bakteriler uygun gelişme koşullarında parlarlar (biyoluminesans). Toksik içerik, numunenin Biyoluminesansını düşürür ve organizmaların ölmesine de sebep olabilir.

Biyoluminesans testleri 50 dakika sürer. Kullanılan organizmalar satın alınmalı ya da üretilmelidir.

Daphnia

Daphnialar, boyutları 0.2 to 5 mm olan kabuklu canlılardır. Genellikle, bu küçük canlılar su pireleri olarak adlandırılır ve toksisite ölçümlerinde kullanılır. Bununla birlikte, toksisite ölçümleri için bu canlılar 24 saatten daha yaşlı olmamalıdırlar.

Daphnia Magna bakterisi ağır metaller için çok hassas ölçümlerde kullanılırken diğer içeriklikteki ölçümlerde ise hassas değildir. Toksik içerik organizmaların ölmesine sebep olur. Ardından geride kalan canlı organizmalar sayılır.

Daphnia test, 24 veya 48 saat sürer ve organizmalar üretilmelidir.

Balık Testi

Balık testi – altın orfe testi olarak da bilinir – bir hayvanın kullanıldığı deneydir. Hedefi 48 saat hayatta kalan hayvanların atık sularının ne kadar seyreltik olduğunu bulmaktır.   Sonuç ise; seyrelmiş atık suyun en küçük tam sayı değeridir. (GF değeri). Bütün bu güncel uygulamalarda toksik içerik organizmaların ölmesine sebep olur. Testin sonunda, yaşayan balıklar sayılır. Almanyada, 2005’ten beri testlerde balık yerine, balık yumurtası tercih edilmektedir. Balık tesli 48 saat sürer ve organizmalar dışarıdan alınmalı ya da üretilmelidir.

ÜRÜN HAKKINDA

Ölçüm Tekniği ve Numune Hazırlama

Ölçüm Metodu: Toksisitenin oksijen tüketim oranının ölçümü yöntemi ile tayini
Bakteri Kültürü:  Nitrifikasyon Bakteri Kültürü
Ölçüm Aralığı: 0 – 100 % Toksisite
Cevap Süresi: 5-10 Dakika (Uygulamaya Göre)
Numune Hazırlama: Bakım gerektirmeyen örnekleme sistemi
Boyutlar ve Ağırlık
Gövde: IP 54
Boyutlar: 870 x 600 x 560 mm (G x Y x D)
Ağırlık 70 kg (Yaklaşık)

 

Elektrik ve Hidrolik Özellikler
Giriş ve Çıkış: 20 mm ID hortum, 6 x 1 mm ve 4 x 1 mm
Besleme: 230 / 115 V~, 50 / 60 Hz, 100 VA
Analog Çıkış: 0/4– 20 mA
Seri Arayüz: RS 232, Kombine alarmlar, Life-Zero, USB
Uzaktan Kontrol: TCP/IP Protokolü ile (Internet)

 

Cihaz Aksamı ve Veri Çıkışları
Yüksek çözünürlüklü ve arkadan aydınlatmalı
LCD grafik ekran
Otomatik başlama özelliği
Kullanıcı yönlendiren yazılım ve servis check list
Standart veri arayüzleri, ör. USB

Ürün Adı Teknik Döküman Türü Dili Indirme Linki
LAR ToxAlarm Broşür eng-flag pdf_logo
LAR ToxAlarm Broşür tr-flag pdf_logo