Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

QuickCODultra: Gerçek Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Ölçümü

LAR Proses Analizörlerinden QuickCODultra, en zorlu uygulamalarda ve farklı atıksu matrislerinde dahi Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ/COD) ölçümünü online olarak 2 dakika içinde yüksek sıcaklıkta yapabilmektedir. QuickCODultra hemen her türlü evsel ve endüstriyel atıksu KOİ ölçümüne uygundur. Genel uygulamalara örnek olarak, tesis çıkış suyu izleme, atıksu arıtma giriş ve çıkış suyu izleme, petrokimya tesislerinde petrol atıklarının kaçışını tespit ve gıda sektöründe ürün kayıplarının tayini olarak gösterilebilir. 3mm çapa kadar partiküller cihaz tarafından sorunsuz biçimde örneklenebilmekte ve %100 oranında okside edilip CO2‘e dönüştürülebilmektedir.

Zor Sular İçin Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Analizörü: QuickCODultra

Doğru yöntem ile kaba partiküler yapıdaki zorlu atıksular dahi hızlı bir şekilde sorunsuzca ölçülebilir.

Ekolojik açıdan ve kurumsal açıdan, endüstriyel veya evsel arıtma tesislerinin girişi ve çıkışı sürekli olarak izlenmelidir. Sürekli ölçümler ile, özellikle kimya ve gıda sektörlerinde üretim kayıpları hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Yüksek katı madde oranları, yosun ve balçık, bir ölçüm sisteminin başa çıkması gereken konulardan sadece birkaçıdır.

Proses suları ve endüstriyel atıksular sıvı içeriğin dışında kaba partiküller içerebilir ve bunların da örneklenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, ölçüm sistemi sürekli ve güvenilir bir şekilde çalışmalı ve standart dışı deşarjlar hızlı bir şekilde tayin edilebilmeli ve karşı tedbirler alınabilmelidir. Sistem ayrıca yüksek tuz oranları içeren numunlerle de başa çıkabilmeli ve bu, ilave bakım ihtiyacı gerektirmemelidir.

KOİ ne demektir? Ve nasıl ölçülür?

Atıksuyun içinde ayrı ayrı belirlenmesi imkansız birçok türde organik madde bir arada bulunabilir. En azından önemli bir analitik gayret gerektirmeden ve kısa süre içinde. Bu yüzden KOİ olarak kısaltılmış, bir toplam parametresi olan; Kimyasal Oksijen İhtiyacı tanımı kullanılmaktadır.

KOİ, su içerisindeki organik maddenin oksidasyonu için gerekli olan oksijenin miktarını ifade etmek için kullanılır ve su analizinde kirletici tanımı olarak önemli bir göstergedir. Planlama dahil, kontrol ve işletme performans göstergesi olarak kullanılır ve deşarj kontrolünde önemli bir yere sahiptir.

KOİ, laboratuvarda ya da online olarak ölçülebilir. Tekil ölçüm yöntemleri kullanılan kimyasallar ve ölçüm süresi açısından farklılıklar göstermektedir. Online ölçüm için ise 1,200°C’deki termal oksidasyon en uygun yöntemdir. Bu metod ile numune kimyasal kullanılmadan ısıl olarak okside edilir ve O2 ihtiyacı belirlenir.

Toplam Ölçüm: Klorür Girişimi YOK

Zararlı dikromat sülfürik asit kullanan standart metod, tüm organikleri değil ancak bazı içeriği oksitleyebildiği için numunenin %100’ünü ölçememektedir. İlaveten, daha güçlü bir oksidasyonu temin etmek için katalist olarak da gümüş kullanılır. Kimyasal reaksiyonun tabiatı gereği, klorür girişimini maskelemek için de ajan olarak civa kullanılır.

LAR’ın ULTRA yüksek sıcaklık yönteminin avantajı: tüm organiklerin sistemin özgün ve hızlı yapısı ile hiçbir kimyasal kullanılmadan tam olarak okside edilebilmesidir. Her ikisi birlikte, klorür girişiminden bağımsız temiz bir KOİ ölçümü sağlamaktadır.

1,200°C’de Güvenilir KOİ Ölçümü

Zaman alan, tehlikeli kimyasalların kullanımını gerektiren bilinen çoğu standart metodun aksine QuickCODultra, yüksek sıcaklıkta yakma yöntemini kullanır. Bu yöntem hızlıdır ve tüm standart yöntemlerdeki gibi, organik maddenin oksidasyonu prensibine dayanır.

LAR’ın bu metodunun en önemli yönü: 1,200°C’ deki bu yüksek sıcaklıkta tüm organik bileşenler tamamen okside olur. Buna numunenin kendisi ve numune içindeki tüm partiküller de dahildir. Ardından, bu oksidasyon için gereken oksijen bir oksijen sensörü vasıtası ile ölçülür. Bu yöntem, hiçbir zararlı madde ve kimyasal kullanmaz ve bu sayede güvenli ve çevre dostu bir ölçüm gerçekleştirilir.

Katalizörler Kullanımı YOK

Yüksek sıcaklıkları dolayısı ile bizim analizör- lerimiz tam oksidasyon için kataliste ihtiyaç duymaz. Katalistler sadece düşük sıcaklıkta çalışan (680 – 1,100°C) ”yüksek sıcaklık” analizörlerinde karbon bağlarının tam parçalanması için gereklidir.

Sorun olan husus; katalistlerin performansı zaman içinde azalır ve bu ölçüm sonuçlarını etkiler. Ölçüm üzerindeki bu etkisi dolayısı ile ana- lizörlerin sürekli kalibrasyonu ve nihai olarak da katalistlerin değişimi gereklidir. QuickCODultra ile sizi bütün bu sorunlardan kurtarmak istiyoruz.

Her Tür Atıksu: Sorun Yok, QuickCODultra Ölçer

İster aroma üreten bir tesisten çıkan emülisifye atıksuyu ölçüyor olun, ister havalandırma havuzundaki bir endüstriyel atıksuyu, isterseniz de herhangi bir boya, kağıt veya süt ürünleri üreten tesisten çıkan atıksuyu ölçüyor olun. QuickCODultra, çok yönlüdür ve her çeşit ve her türlü zorlu uygulama ve farklı türde suda ölçüm yapabilecek yapıdadır.

Gerçek KOİ: Değişen numune matrislerinde dahi

LAR QuickCODultra, yüksek sıcaklığı nedeniyle kataliste ihtiyaç duymaz. Analizör ayrıca patentli örnekleme sistemi sayesinde herhangi bir filtrasyona da ihtiyaç duymaz. Numune, içindeki tüm partikülleri ile birlikte fırına özgün enjeksiyon sistemi ile enjekte edilir. Fırın girişindeki kilit-vana sayesinde suda bulunan uçucu ve tasfiye edilebilir organik karbon (VOC/ POC) kaçışı engellenir ve sudaki tüm bileşenlerin KOİ’si tam olarak ölçülür.

Analizörlerimizdeki ULTRA yüksek sıcaklık metodunda numunelerin oksidasyonu ortamdaki oksijen tüketilerek gerçekleşir. Oksijen ihtiyacı, organik içeriğin miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Bu oksijen ihtiyacı özel bir oksijen sensörü vasıtası ile ölçülür ve bu sayede numunenin KOİ’si ölçülür. Numune yapısının sürekli değiştiği uygulamalarda dahi QuickCODultra, KOİ miktarını güvenilir bir şekilde ölçebilmektedir.

QuickCODultra: Ultra hızlı ölçümler ve ultra hızlı bakım

KOİ ölçümü 2 dakikadan kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Bu sayede kısa süreli limit aşımları güvenilir bir şekilde belirlenebilir. Gerekli bakım da son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir: haftada 30 dakikadan kısa bir sürede. Cihazın ölçümde olduğu süre, tüm sürenin %98’idir.

Analizörün tüm alanları kolay erişim ve bakım için akıllıca tasarlanmıştır; filtrasyon yapmayan patentli numune akış hücresinden , tıkanma yapmayan iç hatlara, ıslak aksamdan tamamen ayrılmış elektronik aksama ve katalist içermeyen yüksek sıcaklıktaki fırına kadar tüm aksam son derece kolay bir şekilde erişilebilir, servis edilebilir yapıdadır.

Sadece COD ile Yetinmeyin; Analizörünüzü Kendiniz Oluşturun: TOC, COD, TN, TP

LAR, uygulamanıza özel çözümler sunar. Son derece makul ilave maliyetler ile COD analizörünüze Toplam Organik Karbon (TOC), Toplam Azot (TN) ve Toplam Fosfor (TP) parametrelerini ekleyebilirsiniz.

Numunenizde yüksek oranda tuz mu var? QuickCODultra için sorun yok

Diğer analizörlerin aksine QuickCODultra, 100g/l’ye kadar tuz konsantrasyonu içeren sularda rahatlıkla çalışabilmektedir. Tuz oranının bunun üzerinde olduğu durumlar için ise opsiyonel yüksek tuz seçeneği ile 300 g/l’ye kadar tuz içeren su numuneleri sorunsuz ve sürdürülebilir şekilde analiz edilebilmektedir. Bu, yüksek tuz oranlarında dahi numunelerin seyreltilmeden ölçülmesi ve dolayısı ile hassasiyetin aynen korunması anlamına gelmektedir.

Numune Alma: Elinizle Alınmış Gibi

Numune, pantentli FlowSampler® numune alma yapısının içinde devir daim halinde akar. FlowSampler’in orta noktasında bir pompa vasıtası ile numunenin analizöre çekildiği paslanmaz çelik bir borucuk vardır (Fig. 2). Buradaki püf noktası; büyük ve çok küçük parçacıklar, örneğin kum tanecikleri veya ahşap kıymıklar, akışın hızı ile borucuğun etrafından akıp giderler. Ölçüm ile alakalı olabilecek katı partiküller dahil tüm diğer parçalar ise analizör tarafından emilir. Dolayısı ile örneklenen numune, el ile alınan bir numunenin %98’ini teşkil etmektedir.

Bu örnekleme bakım gerektirmemekte ve kesinlikle tıkanmamaktadır. Bu örnekleme şekli hiçbir filtre, elek ya da döner elek ile kıyas dahi edilemeyecek kadar başarılıdır.

Kim hangi seviyede erişime sahip? Hepsi sizin elinizde

3 farklı kullanıcı seviyesine bölünmüş erişim iznini her kullanıcının yeteneğine göre özelleştire- bilirsiniz. 10,4” lik dokunmatik ekranı ile QuickTOCultra’nın kullanımı son derece kolaydır. Diğer bir kullanım şekli ise ağa bağlı bir bilgisayar üzerinden uzak kontroldür.

Ölçüm Prensibi

1)Enjeksiyon Sistemi ile Numune Taşınması
   a) Numunenin diğer numunelerden ayrılması
   b) Vana yardımı ile numunenin enjeksiyonu
   c) Enjeksiyon iğnesinin yıkanması
2) Yanma, CO2’ye oksidasyon
3) CO2 ölçümü

ÜRÜN HAKKINDA

Ölçüm Metodu: Termal Oksidasyon
Cevap Süresi: 2 Dakika
Numune Hazırlama: Bakım gerektirmeyen partikül önleyici, numune homojenizasyonu için opsiyonel homojenizatör
Ölçüm Aralığı
 • 100 ila 2.000 ppm COD
 • 500 ila 8.000 ppm COD
 • 1.000 ila 15.000 ppm COD
 • 5.000 ila 30.000 ppm COD
 • 20.000 ila 250.000 ppm COD
 • Özel ölçüm aralıkları

Diğer Özellikler
 • Ölçüm için hiçbir kimyasal kullanmaz.
 • Gerçek oksijen ihtiyacı ölçümü
 • Piyasadaki en yüksek yakma sıcaklığı: 1,200°C
 • Katalist içermeyen ölçüm tekniği
 • Filtrasyon gerektirmez
 • 6 farklı numune hattı bağlayabilme
 • Laboratuvar ortamında dahi anlık numune okumaları için kullanabilme (2 saat yerine 2 dakikada sonuç alabilme)
 • Yüksek tuz konsantrasyonlarına duyarsız (maks %30 NaCl)
 • Bir önceki okumanın bir sonraki ölçüme etkisi yoktur (No Memory Effect)
 • Çok düşük bakım ve işletme maliyeti
 • Arayüzler: USB, TCP/IP, RS232, 4-20 mA, Röle, Digital Giriş, Dijital Çıkış
 • Yüksek çözünürlüklü, arkadan aydınlatmalı, dokunmatik TFT grafik ekran
 • Otomatik başlama özelliği
 • Açıklama özellikli yazılım
 • PC’ye veri aktarım için USB arayüz
 • %98 Çalışma Süresi

Uygulamalar
 • Atıksu arıtma
 • Proses kontrolü

Seçenekler
 • FlowSampler®
 • Çok kanallı ölçüm (6 Kanal)
 • TOC ve TNb ölçümü ile birleştirebilme

Kabin Seçenekleri
 • IP54 (Standart)
 •  NEMA 4X
 • ATEX Zone I
 • ATEX Zone II

Ürün Adı Teknik Döküman Türü Dili Indirme Linki
LAR QuickCODultra Broşür eng-flag pdf_logo
LAR QuickCODultra Broşür tr-flag pdf_logo