Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

ATi Q46N Amonyum Analizörü

ATi Q46N: Sürdürülebilir, Düşük Seviye Amonyum Azotu Analizörü

ATI, amonyum azotunun online olarak izlenmesi için geleneksel izleme ekipmanlarından çok daha basit ve çok daha hesaplı, tamamen yeni bir çözüm geliştirmiştir. Q45N Çözünmüş Amonyak Analizörü çözeltideki amonyum azotunu kimyasal reaksiyon ile kararlı monokloramin bileşiklerine dönüştürür. Kloramin konsantrasyonu ise kloramin konsantrasyonuna son derece duyarlı bir amperometrik sensör ile ölçülür ve amonyum azotu olarak görüntülenir. Bu ölçümde serbest klor girişimi de söz konusu değildir.

Suda amonyak izlenmesi su ve atıksu tesis işlemleri ve proses kontrolü için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ne yazık ki, on-line amonyum analizörleri genellikle çok pahalı, karmaşık ve yüksek derecede servis ihtiyacı içeren ürünlerdir. Bu çözümlerin çoğu daha ziyade laboratuar uygulamaları için geliştirilmiş olan ISE (iyon seçici elektrot) lerin otomatik versiyonlarıdır ve hesaplı olabilmelerine karşın saha şartlarında kararlı sonuçlar üretmekten uzaktırlar. Bir kısmı da kolorimetrik ya da enstrümental çözümlerdir ki bunları da yüksek ilk alım ve işletme maliyetleri dolayısı pahalı çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

ATI, amonyum azotunun online olarak izlenmesi için geleneksel izleme ekipmanlarından çok daha basit ve çok daha hesaplı, tamamen yeni bir çözüm geliştirmiştir. Q45N Çözünmüş Amonyak Analizörü çözeltideki amonyum azotunu kimyasal reaksiyon ile kararlı monokloramin bileşiklerine dönüştürür. Kloramin konsantrasyonu ise kloramin konsantrasyonuna son derece duyarlı bir amperometrik sensör ile ölçülür ve amonyum azotu olarak görüntülenir. Bu ölçümde serbest klor girişimi de söz konusu değildir.

Q45N Amonyum Analizörü iki konfigürasyonda seçilebilir:

  • Tüm bileşenlerin bir arada olduğu IP65 fiberglas muhafaza
  • Kontrol ünitesinin farklı bir konumda bulanabildiği ayrık sistem

Analizör kasasına entegre numune filtresi numunenin cihaza filtre edilerek girişini sağlar. Numune analizöre istenilen cevap süresi göz önüne alınarak uygun basınçta pompalanmalıdır. Artık numune ise herhangi bir gider hattına bağlanabilir.

ATI’nin Q45N Amonyum Analizörü karmaşık otomatik kalibrasyon sistemlerini ortadan kaldıran mükemmel bir ölçüm kararlılığı sağlar. Çok ciddi sapma sorunları yaşayan çoğu ISE (iyon seçici elektrot) çözümlerinin aksine, amperometrik sensör uzun süre boyunca mükemmel tekrarlanabilir ölçümler sağlar. Diğer bir önemli nokta da; ölçümde kloramin dönüşümü kullanıldığı için sensör yüzeyindeki doğal dezenfeksiyon dolayısı ile biyofilm oluşması gibi sorunlar da kendiliğinden ortadan kalkmakta ve sensör uzun süre performansını korumaktadır.

ÜRÜN HAKKINDA

Ürün Adı Teknik Döküman Türü Dili Indirme Linki
ATI Q46N Amonyum Azotu Analizörü Broşür eng-flag pdf_logo